De mooiste winst is opzettelijke winst

Het klinkt heel gek, maar een groot aantal ondernemers maakt winst puur door toeval. Meestal gebeurt dit wanneer de vraag naar een product of dienst groter is dan het aanbod. Dan zijn er voldoende problemen van klanten om op te lossen en loopt het eigenlijk wel vanzelf. Een kritische blik naar de wijze waarop de onderneming is ingericht of hoe het bedrijf zich onderscheidt van de rest is dan niet echt nodig.

Maar zodra de vraag wegvalt en de automatische piloot is uitgeschakeld, zijn het vaak deze ondernemingen die de grootste klappen krijgen. Waarom? Omdat er tussentijds niet is gekeken waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. Of onderzocht wat nu echt de onderscheidende waarde is. Waarom zou men? De bankrekening was goed gevuld, dus geen reden tot verbetering toch?

En in deze “luiheid” gaat het mis en dwingt alleen een lege portemonnee tot herinrichting en innovatie van de onderneming. En dat is zo zonde van de energie! Bedrijven die juist in de florerende jaren blijven bijsturen en meten, zijn de grote winnaars. Ondernemingen die de markt in de gaten houden en nimmer stil zitten om verbeteringen aan te brengen, continue aandacht besteden aan innovatie en dus bij de tijd blijven. En dat doen ze vooral door continue te meten en te plannen.

METEN IS WETEN

Het is vrij simpel. Maak je geen winst (meer), dan zijn er twee redenen.

  1. Je omzet stagneert of loopt terug of
  2. De kosten zijn te hoog.

 En vaak is er zelfs sprake van beide scenario’s. Bedrijven die in de financiële problemen komen, zijn bedrijven die tussentijds niet hebben opgemerkt dat de omzet terug liep. En dat gebeurt op het moment dat de financiële administratie niet up to date is en je niet kunt meten.

Een ander scenario kan zijn dat de eigenaar bedrijfsblind is geworden en niet inziet dat bedrijfsprocessen niet optimaal werken of er geen inzicht is in de werkelijke kosten. Ook dat is het resultaat van een gebrek aan feitelijk inzicht. 

En nu ga je echt niet direct failliet met een jaar geen winst maken. Maar wel als dit structurele vormen aanneemt. Met opzet winst maken is de meest pure vorm van geld creëren. En als je de formule hebt gevonden, dan kun je onuitputtelijk plukken van je eigen geldboom.

in 4 stappen naar opzettelijke winst

Stap 1:

Blijf zicht houden. Scherp blijven! En om scherp te blijven, moet je af en toe afstand nemen van je eigen onderneming. En als je het lastig vindt om met een andere bril naar je eigen onderneming te kijken, schakel dan een expert in. Iemand zonder emotionele rugzak. Een persoon die je in de goede tijden helpt voorbereiden op de nieuwe tijden. Want deze gaan komen. En sneller dan je zou willen.

Stap 2:

Zorg voor een winst mindset van je gehele team. Tenzij je een zzp’er bent moet de gedrevenheid om winst te maken bij alle medewerkers aanwezig zijn. Van receptioniste tot de managers, iedereen moet over een soort ondernemersmentaliteit beschikken. Dat ze betrokken zijn maar vooral inzicht hebben in de financiële consequenties van hun handelen. Dat het werk gericht is op het maken van winst en niet het afvinken van een takenlijst. Hoe je dat doet?

Stap 3:

Zorg voor strategische doelen, die niet alleen worden begrepen maar waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt om ze te behalen. Klinkt logisch, maar een strategisch doel gaat over waarde creatie voor de onderneming. En dat gaat weer over geld verdienen. En niet iedereen begrijpt hoe geld wordt verdiend in het bedrijf of welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen op het resultaat.

Stap 4:

Zorg dus voor een systeem dat niet alleen jou, maar ook je medewerkers informeert. Zorg dat alle medewerkers inzicht krijgen in de financiële consequenties van eigen handelen. Laat ze zien dat ze zichtbaar invloed kunnen uitoefenen op het succes van de onderneming. Zo creëer je waarde voor iedereen. En wil je geen inzage geven in de cijfers. Zorg dan voor parameters die weliswaar operationeel van aard zijn, maar wel de winstmotor van je onderneming aansturen. Zorg voor Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) die dit in de hand werken.

Heb je geen idee hoe je dit voor elkaar krijgt? Er zijn meer dan genoeg partijen die dat wel weten. Of lees verder in de categorie: meten is weten. Hierin worden regelmatig nieuwe tips en inzichten de gedeeld. Dus wacht niet op die lege portemonnee, maar schakel juist in de goede tijden hulptroepen in.