Veel ondernemers duiken weg als het om de financiën van hun bedrijf gaat. Niet leuk, saai, vervelend, lastig, moeilijk en eigenlijk niet te begrijpen. Even een kleine greep uit de termen die ik vaker hoor.  Maar wil jij een succes van je bedrijf maken? Wees dan geen struisvogel, maar zorg dat je weet wat financiële kengetallen, oftewel financiële ratio’s zijn. We gaan het je allemaal uitleggen. Wees gerust, gewoon in normale taal. 

De Amerikaanse coach en spreker Tony Robbins zegt het goed. In zijn 7 forces of business mastery legt hij in force nr. 5 uit dat een pilot niet alleen kan vliegen op het zichtveld. Maar dat hij de meetinstrumenten nodig heeft om te bepalen of hij recht vliegt of op zijn kop hangt. Klik hier op de afbeelding voor het youtube fragment. 

Lig jij op koers?

Piloot of ondernemer? Als je verder wil komen met je business, dan moet je weten of je op koers ligt. En dat gaat je echt niet alleen met onderbuikgevoel lukken. Daar heb je meetinstrumenten voor nodig die je feitelijk vertellen of je gekozen koers ook ergens naar toe gaat. Zonder een duidelijk beeld van hoe je wilt dat jouw onderneming eruit ziet, ga je het ook niet waarmaken. Wat is je primaire doel? Waar is het script om je dromen waar te maken? Hoe weet je waar je moet beginnen? Hoe ver ben je gegaan en hoe dichtbij ben je om jouw doelen te bereiken? Dat lukt alleen met een duidelijk beeld van je financiën, van jezelf als ondernemer en dus van je toekomst. 

 Meten is tenslotte weten!

Financiële Kengetallen: wat moet jij ermee?

In de taal van bankiers en accountants noemen we die meetinstrumenten de financiële kengetallen of financiële ratio’s. Metingen die jij of jouw boekhouder of accountant doet op basis van jouw financiën. Ik hoor je nu stiekem afhaken, maar blijf nog even hangen. Het is minder ingewikkeld dan het klinkt.

Die ratio’s helpen je simpel gezegd met vier dingen:

1. Hoe ontwikkelt mijn bedrijf: ga ik vooruit of loop ik terug in resultaat?

2. Hoe sta ik er nu voor?

3. Wat moet ik doen om een beter resultaat te bereiken?

4. Hoe doe ik het in vergelijking met mijn concurrenten?

Als je antwoord op deze vragen hebt, dan weet je pas echt of je het goed doet of niet.

Financiële ratio’s voor de korte en lange termijn 

 

Er zijn ratio’s die je richting geven op de korte termijn. Bijvoorbeeld of je wel over voldoende geldmiddelen beschikt om je rekeningen te betalen. Denk aan je hypotheek of huur, je zorgverzekering, je huishoudelijke kosten etc.

En dan zijn er nog financiële kengetallen die iets zeggen over de lange termijn. Hoe financieel gezond is jouw bedrijf en kun je eventuele tegenslagen in de toekomst opvangen? Bijvoorbeeld solvabiliteit. Een kengetal dat je verteld met hoeveel van jouw bezit is betaald met eigen vermogen.

Kengetallen voor de korte termijn en de lange termijn zijn allemaal even belangrijk. De geven je inzicht, controle en grip op je eigen bedrijf. 

Jouw ratio’s duidelijk en simpel in beeld

Om jouw financiën echt goed in beeld te krijgen, is het niet alleen belangrijk om naar je balans en winst- en verliesrekening te kijken. Je moet ook de onderlinge verbanden tussen die twee goed in de gaten houden. Die onderlinge verbanden zijn in feite de ratio’s of financiële kengetallen. Ik hoor je denken: ‘Die balans en winst- en verliesrekening zegt me al bar weinig. Moet ik nu serieus ook nog verbanden gaan zien? Te saai voor woorden en ik begrijp er toch niets van.’ De motivatie is ver te zoeken en dat snap ik wel. Veel accounts of boekhouders praten als een soort aliens van een andere planeet. Maar het kan gelukkig ook echt anders. 

Net als jouw financiën zijn de ratio’s te visualiseren. Een beeld werkt nou eenmaal stukken makkelijker dan financiële kengetallen in Excel. En dan weet jij straks prima welke stappen je moet nemen om eventuele verbeteringen aan te brengen. 

Ik laat je hiernaast een voorbeeld zien van de ratio solvabiliteit. Deze ratio vertelt je hoeveel van je activa is betaald met eigen kapitaal en opgebouwde winstreserves. Dus niet met schulden. Voor het gemak zijn alle waarde van de balans gelijk. In de praktijk is dat natuurlijk niet het geval. Maar gewoon ter illustratie. De figuur toont een solvabiliteit aan van 50%. Immers de waarden van de twee passiva zijn de helft van alle activa. In een oogopslag te zien. Zonder lastige formule. 

Nooit geweten dat je financiën zo kleurrijk kon zijn toch? Ik wist het al, maar met deze tool is het gewoon super fun.

Gebruik jij ook een goed systeem om je kengetallen in beeld te brengen?