Hoe help je eenvoudig hun ambities waar te maken? 

Al een tijdje volg ik berichten over jonge ondernemers. En dan heb ik het niet alleen over de jonge twintigers onder ons. Het lijkt wel of de kids van tegenwoordig steeds sneller volwassen worden en steeds jonger met volwassen thema’s bezig zijn. Of wij volwassenen blijven gewoon kleine kinderen, dat kan natuurlijk ook.

Maar steeds jonger doen ze mee aan programma’s als de Voice Kids, pakken ze het podium op VN tops of runnen ze als tiener al een bloeiend bedrijf. En vooral in die laatste categorie is een flinke groei te bespeuren, als we de cijfers van de kamer van koophandel er op nalezen.

En dat verbaasd mij eigenlijk niets. Kinderen tonen léf en al dan niet geholpen door de social media, zijn ze nieuwsgierig en eigenwijs. Én, wij als ouders spelen hierin ook een belangrijke rol. Waar vroeger ondernemende ouders hun kinderen stimuleerden om te ondernemen, zijn het vandaag ook niet ondernemende ouders die hun kids de ruimte geven om ambities waar te maken. Wellicht gedreven door het inzicht dat een full-time baan tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is en dat het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, naast een studie, ook een hele goede begeleiding is voor de toekomst.

En dat vind ik echt fantastisch! 

Create your own path.
Stop waiting for things to come your way.

ondernemer in de dop

Heb jij een ondernemer in de dop? Laat je niet afschrikken. Sterker nog, er zijn genoeg mogelijkheden om hun ambities waar te maken. Lees hieronder hoe jij als ouder hun ambities kunt waarmaken en ze ondersteunt bij het creëren van hun eigen toekomst. 

1. Jong geleerd is oud gedaan.

Vaardigheden leren we niet uit een boekje. Dat leren we door te doen. En de beste leerschool in het doen, is het hebben van je eigen onderneming. Dat kan al door je spullen te verkopen op marktplaats of muziek te maken tijdens Koningsdag, maar ook het hebben van een echt bedrijf behoort tot de mogelijkheden. Sterker nog, het starten is, dankzij de online mogelijkheden nog nooit zo binnen handbereik geweest. En ook niet voorbehouden voor de 18+’er. Sterker nog. De wet schrijft helemaal geen minimale leeftijd voor. Daar waar je in loondienst eerst 13 moet zijn en “onder strikte voorwaarden arbeid mag verrichten”, mag iedereen een eigen bedrijf starten.

 

2. Maar wel met toestemming.

Het is wel zo dat het Burgerlijk Wetboek voorschrijft dat minderjarigen alleen rechtshandelingen mogen verrichten als er toestemming is van de wettelijke vertegenwoordigers. Dus bij het aangaan van contracten, inkopen en inschrijvingen dien je als ouder of voogd wel toestemming te geven. Dit zijn handelingen die niet echt passen bij de leeftijd van een kind. Daarvoor biedt de wet dus bescherming voor een eventueel ondoordacht handelen van een kind. Maar anderzijds mogen de kids dus alles, ongeacht de leeftijd.

 

3. En met verantwoordelijkheid.

Met toestemming betekent ook dat je als ouder of voogd verantwoordelijk bent voor het handelen van je minderjarige ondernemer. Denk eens aan schulden? Is er een klein startkapitaal nodig dat je gaat lenen bij een bank, dan ben je als ouder hiervoor financieel verantwoordelijk. Maar je kunt ook denken aan aansprakelijkheden uit hoofde van een product dat is verkocht. Bij een claim ben je daar ook voor verantwoordelijk. Je kunt dit soort risico’s heel goed verzekeren. Als je daarover meer wilt weten, klik dan hier. Jouw verantwoordelijkheden veranderen echter wel bij handlichting. Lees hierover meer bij punt 4.

 

4. Handlichting als uitzondering.

Is jouw ondernemer echter 16 of 17 jaar en vind je dat hij of zij zelf verantwoordelijkheid moet dragen voor besluiten? Dan kan je om handlichting verzoeken bij de rechtbank. Een minderjarige wordt door een rechter volwassen verklaart en voor de wet dus als 18-jarige beschouwd. Op dat moment is jouw toestemming niet meer nodig als het gaat om handelingen voor het bedrijf. Voor privéhandelingen blijft toestemming wel nodig. De kosten voor handlichting variëren van 1.000 tot 1.500 euro.

 

5. En dan laat je ze los!

En dat hoef je een kind maar 1 keer uit te leggen. Geef je ze de ruimte om te gaan ondernemen, sta dan vooral versteld van wat ze allemaal al kunnen en doen! De creativiteit en wijze waarop zij probleem oplossend nadenken is ongewoon handig. Wij hebben als volwassenen veel vaker last van belemmerden gedachten. Daar lopen kinderen veel minder snel tegenaan en gaan ervoor. Dus heeft  jouw kind ondernemende ambities dan zeg ik GEFELICITEERD. Wat een kans! Een betere voorbereiding op hun toekomst kun je ze niet geven.

 

6. Maar wordt het een hobby of onderneming?

Dit is een vraag die vooral betrekking heeft op het onderwerp belastingen. Als jouw kind winstgevend onderneemt, dan zal je daar belasting over moeten betalen. De vraag is alleen hoeveel? Er zijn voor ondernemers belastingvoordelen, mits je aan bepaalde eisen voldoet. Op de site van de belastingdienst, maar ook een snelle google search geeft je al veel informatie. Bijvoorbeeld de eis van de urencriteria. Wil jouw ondernemer zich kwalificeren als ondernemer, dan moet je aantoonbaar 1225 uren per jaar actief zijn met je bedrijf. En dat kan best lastig zijn als je kind leerplichtig is en dus veel uur op school zit.

 

7. Hoe ga je om met de leerplicht?

Omdat steeds meer scholen het belang inzien van ondernemerschap bij kinderen, gaan ze er steeds flexibeler mee om. Maar de leerplicht zal niet verdwijnen, dus het is aan jezelf om met de school goede afspraken te maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan specifieke afspraken over toetsen, of het volgen van gemiste lesstof of het krijgen van vrijstelling. Hoe de school hier tegen aan kijkt is per school natuurlijk anders. De directie kijkt bijvoorbeeld naar het gedrag en de leerresultaten van je kind, maar ook of andere afspraken worden nagekomen. Bespreek dit dus met school.

 

8. Alle seinen op groen; op naar de Kamer van Koophandel (KvK)?

Als een minderjarige zichzelf wil inschrijven bij KvK, dan is in principe handlichting nodig of jij gaat als ouder of verzorger mee. Tijdens de inschrijving wordt meestal meteen de inschrijving bij de Belastingdienst geregeld. Je kind krijgt dan direct een btw-nummer. Je hoeft daar niet zelf achteraan. En als alle handtekeningen zijn gezet is, dan is het tijd voor een feestje én voor het openen van een bankrekening. Want tenslotte moet het geld ergens op ontvangen worden.

 

9. Hoe open je een zakelijke rekening?

Dat is wel de lastigste stap maar niet onhaalbaar. Wel is het openen van een zakelijke rekening door een minderjarige niet zomaar mogelijk. Hoe en wat je kind daarvoor moet doen, verschilt per bank. Soms is jouw handtekening voor akkoord en aansprakelijkheid voldoende. Maar vaak is een handlichting nodig. Onderneem je echter samen met je kind, dan kun je als ouder of voogd wel een zakelijke rekening openen. Maar dan sta je ook samen ingeschreven in de KvK. Bedenk dus goed hoe je dit wil doen.

 

EMPOWER AN ENTREPRENEUR, THEY WILL CHANGE THE WORLD

En dan kan het grote avontuur beginnen! Ga daar vooral samen van genieten. Het is de droom van jouw kleine ondernemer, maar zal dit niet kunnen realiseren zonder jouw steun! En heb jij als ouder daar weer steun bij nodig? Dan help ik je natuurlijk graag.

Niet alleen via informatie blogs op Geldboompje.nu, maar ook via Skypesessie kan ik jou of jullie verder helpen.